Společenské a kulturní akce

Proběhlo v roce 2018

Pátek  13.04.

Přání jedné naší klientky navštívit nábřeží Ohře se ukázalo zajímavým pro více klientů. Průběžně jsme naše seniory vozili k zimovišti, kde krmili kačeny, procházeli se po okolí a posedávali na lavičkách. Někteří porovnávali vzhled nábřeží s tím, jak si ho pamatují za svého aktivního života. Cestou zpět jsme zavezli zájemce k místu jejich posledního bydliště a také na náměstí v Žatci. Akce měla velký ohlas. Zájem byl tak veliký, že nám jeden den nestačil, dokonce ani dva, takže za hezkého počasí budeme pokračovat.....

Návštěva zimoviště vodního ptactva
Čtvrtek  12.04.

Již pravidelně se u nás v domově setkává několik naši klientek se 2 skupinami dětí, které je navštěvují v rámci kurzu etikety. Tentokrát jsme přijali jejich pozváni my a to na besedu na téma Péče o pleť a líčení, která se konala 12.4. v odpoledních hodinách v Dětském domově. Děti na tuto akci sami připravily pohoštění ve formě chlebíčků a sladkého pečiva. Po přednášce se děti i lektorky věnovaly také našim klientkám, které si tak mohli užívat kosmetickou péči z jejich rukou. V příjemném a vřelém prostředí se nám moc líbilo a tak se těšíme na další společné setkávání....

Návštěva Dětského domova
Neděle  01.04.

1.4. jsme měli možnost prezentovat výrobky našich klientů na Svatojakubském dvoře pana Černého. V krásném prostředí si veřejnost mohla prohlédnout i zakoupit výrobky z patchworku, háčkované hračky, čepice, deky, dekorace pletené z papíru, madeirová vejce, čokoládové pralinky a jiné. K dobré náladě přispěl i heligonkář s širokým repertoárem. Otevřené byly také krámky s kořením a zdravou výživou. Na dvoře předváděl své umění kovář, řezbář a košíkář. K radosti dětí, zde byli i koně, na nichž se mohli zájemci projet. A protože tu koně nebyli poprvé, pohybovali se zde zcela suverénně. Zašli i do baru, né na paňáčka, ale na cukr. Navazovali nová přátelství i s polibkem na tykání.

Velikonoce na dvoře Svatého Jakuba
Pondělí  26.03.

V pondělí 26. března se konala další oslava narozenin. Přestože jsme se sešli v malém počtu, oslava se velmi vydařila. Oslavenci společně strávili příjemné chvíle u kávy a zákusku a zavzpomínali na staré časy. Nechyběl ani tradiční přípitek s panem ředitelem a květina.

Oslava březnových narozenin
Středa  21.03.

Ve středu 21.3. se na dvoře našeho Domova konala ukázka domácí zabijačky. Klienti mohli od rána sledovat řezníka jak zpracovává maso a vyrábí různé zabijačkové pochoutky a zavzpomínat si na tradiční vesnickou zabijačku. V odpoledních hodinách následovala slavnost s připomenutím tradičního masopustu s průvodem maškar a ochutnávkou jitrnic a piva, také kůží, polévky, škvarek či tlačenky. Masopustního veselí se zúčastnili také 2 poníci Tarzan a Antonín paní Jiřiny z Perče, které nám představily Natálie Popová a Barbora a Kateřina Vicanovi, tímto jim děkujeme za milé zpestření. Děkujeme také paní Miluši Bláhové, která ušila hlavu na koně a hlavně našemu řezníkovi panu Kůželovi, který celý den vše připravoval.
Zábava se velmi vydařila a klienti si odnášeli spoustu pěkných zážitků a už se těší na příští rok.

Domácí zabijačka
Středa  21.03.

Regionální muzeum K.A. Polánka v Žatci pořádalo jako každoročně Velikonoční jarmark. Konal se 21.-24. března ve Staré papírně. K prodeji zde byly velikonoční dekorace, košíčky, keramika, šperky, svíčky, včelí produkty, koření, perníčky a mnoho dalšího. Návštěvníci si také mohli vyzkoušet svoji zručnost a vyrobit si sami dekoraci ve tvořivých dílničkách. Nechyběl ani náš Domov, který se zde prezentoval výrobky ergodílny, na jejichž vytváření se podílejí naši klienti. Jednalo se o různé velikonoční a jarní dekorace, také drobné hračky, ručně malované tašky, šátky či prostírání a mnoho dalších drobností. Tímto děkujeme za možnost představit naši práci a těšíme se na další spolupráci.

Velikonoční jarmark
Čtvrtek  15.03.

Ve čtvrtek 15. března u nás vystoupili žáci ZUŠ ze třídy pana učitele Aleše Musila, který vyučuje hru na dechové nástroje. Společně našim klientům zahráli směs českých lidových písní, které si s nimi mohli senioři zanotovat. Vystoupení navodilo příjemnou atmosféru po delší pauze způsobené chřipkovou epidemií a přispělo ke zlepšení nálady našich klientů. Už se těšíme na další nadcházející akce.

Hudební vystoupení ZUŠ
Pondělí  19.02.

19.2. jsme jako každý měsíc slavili společné narozeniny klientů narozených v únoru. Tentokrát jsme se sešli v malém počtu, ale přesto jsme společně strávili hezkou hodinku při rozhovoru s p. ředitelem při kávě a zákusku. Na závěr byla předána květina s přáním zdraví do dalších let.

Únorová oslava narozenin
Pátek  26.01.

V pátek 26. 1. byl o druhé kolo prezidentských voleb velký zájem i u nás v Domově pro seniory. Z 56 klientů, kteří u nás mají hlášeno trvalé bydliště, přišlo k volbám 40 klientů, 4 klienti si obstarali voličský průkaz a na voličský průkaz volila i jedna návštěva.

2. kolo prezidentských voleb
Středa  24.01.

Ve středu v dopoledních hodinách nás navštívila 1. třída dětí z MŠ ze Studentské ulice. Děti přišly na exkurzi našeho Domova v rámci projektu poznávání různých povolání a řemesel. Tentokrát bylo cílem seznámit děti s profesí volnočasového pracovníka v domově pro seniory. Děti si nejprve prohlédly prostředí, ve kterém se většina volnočasových aktivit odehrává - kapli, společenskou místnost, reminiscenční místnost a v neposlední řadě dílnu, kde právě probíhalo pravidelné setkání klientů. V dílně děti nejvíce zajímal papoušek Honzík, ale také co naši klienti vytvářejí. Toto mezigenerační setkání obohatilo i naše klienty, které vždy blízký kontakt s dětmi potěší. Na závěr děti klientům zarecitovaly a zazpívaly a zároveň přislíbily vystoupení na den matek. Příští týden nás ještě čeká návštěva 2. třídy, na kterou se již teď těšíme.

Exkurze dětí z MŠ Studentská
Pondělí  22.01.

Dne 22.ledna k nám přijel pan Pecháček ze známé skupiny Šlapeto se svým hudebním vystoupením. Za doprovodu kytary nám zazpíval písně staropražské, lidové, populární hity Karla Hašlera i známé melodie z filmů pro pamětníky. Zájem našich klientů byl velký o čemž svědčí zaplněná společenská místnost. Většinu písní senioři znali a tak si je také společně s naším hostem zazpívali. Vystoupení sklidilo veliký úspěch a tak se těšíme na příští návštěvu.

Hudební vystoupení člena skupiny Šlapeto
Středa  17.01.

Letos opět zařazujeme do našeho harmonogramu volnočasových aktivit taneční terapii! První proběhla ve středu 17. ledna v naší společenské místnosti. Tato aktivita je určena nejen klientům na vozíku, kteří se mají zájem učit tančit, ale také ostatním chodícím klientům. Pro všechny je to skvělá zábava spojená s tancem a vzpomínáním na písničky jejich mladých let. Tato terapie bude probíhat 1 x za 14 dní ve středu. Všichni klienti jsou srdečně zváni...

Taneční terapie
Pondělí  15.01.

Dne 15. ledna proběhla první oslava narozenin roku 2018. V naší reminiscenční místnosti se setkali lednoví oslavenci, aby společně strávili příjemné sváteční chvíle a navzájem si popřáli k narozeninám. Jako již tradičně čekal na klienty slavnostně prostřený stůl, káva a domácí zákusek. Narozeniny slavila také paní Křížová, která přišla v doprovodu manžela a na přípitek s ostatními klienty přinesla lahev sektu. Oslava se vydařila a klienti si odnášeli příjemné vzpomínky a květinu.

Lednová oslava narozenin
Pondělí  01.01.

Od 1.1.2018 jsme rozšířili naše služby. Dochází k nám 2x týdně p. Štafová, která provádí s klienty logopedická cvičení. V době její nepřítomnosti s klienty pracují zdravotní sestry. Používáme Afatický slovník a alternativní deník, který zdravotní sestry vypracovaly pro lepší komunikaci s klienty s afatickou poruchou. Naši klienti s fatickými poruchami tuto službu uvítali a těší se na každé cvičení.

Logopedická cvičení
Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css