Vánoční besídka MŠ Fügnerova

Posledním adventním vystoupením u nás v domově byla Vánoční besídka dětí z mateřské školy ve Fugnerově ulici. Pod vedením paní učitelek předvedli pásmo písniček a básniček. Děti zazpívaly známé koledy, lidové a zimní písničky a zarecitovaly několik básní. Na závěr našim klientům popřály příjemné vánoční svátky a hodně zdraví do nového roku a rozdaly jim vlastnoručně vyrobená přáníčka.

<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css