9. Reprezentační ples

V sobotu 20. října se konal v pořadí již 9. Reprezentační ples Domova pro seniory a pečovatelské služby v Žatci. Ples probíhal opět v Lidovém domě, o jehož výzdobu se postarala naše ergodílna a také květinářství Cinke, které přidalo i další květiny na výzdobu sálu jako sponzorský dar. Tímto jim velmi děkujeme. K tanci a poslechu nám hrála skupina Aleše Musila FREE BAND a celý večer byl doprovázen bohatým programem. Předtančení nám tradičně připravily děti ze ZUŠ pod vedením paní učitelky Fábryové a mohli jsme si tak užít několik vstupů s lidovými tanci v krojích. Poté přišla na řadu naše klientka paní Hana Postlová s asistentkou a předvedla nám tanec na vozíku, jehož kurzy v našem domově pravidelně probíhají. Každý příchozí obdržel slosovatelnou vstupenku, které se později losovaly o zajímavé ceny, jichž bylo letos 40. V 10 hodin večer přišel na řadu zpěvák a impersonátor Jakub Machulda, který vystoupil jako Elvis Presley a na parket přilákal spoustu tanečníků. A na závěr programu nás čekalo půlnoční překvapení - skupina Street hard workers se svým street workout - sportovní aktivita s vlastní vahou těla s cviky na hrazdě, zemi apod. Byla to pro všechny nečekaná a vzrušující podívaná. I letos se nám ples velmi vydařil a těšíme se na další již jubilejní desátý v roce 2019. Závěrem chceme ještě jednou poděkovat všem sponzorům a těm, kdo se podíleli na přípravě a organizaci plesu.

<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
9. Reprezentační ples
Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css