BUM FEST

7.6. pořádalo Sociální centrum pro rodinu již 2. ročník BUM FESTu na Dvoře Sv. Jakuba v Žatci. Jeho cílem je mezigenerační setkání spojené s přehlídkou zájmových kroužků, které využívají při své činnosti drumbeny a jiné rytmické prvky. I náš domov se již po druhé zapojil do této akce. Zúčastnili se klienti, kteří se u nás pravidelně setkávají při tzv. "bubnování", které vede paní Benešová ze jmenovaného sdružení. A tak naši klienti měli možnost předvést co i přes pokročilý věk dokáží, nejstarší účastnicí z našeho domova je již 93 let. Senioři si užili nejen své vystoupení, ale také vystoupení dětí ze škol. Akce se velmi vydařila a všichni si užili krásné dopoledne.

<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css