Červnová oslava narozenin

Hned první červnový den, na mezinárodní den dětí, jsme uspořádali oslavu narozenin. V reminiscenční místnosti jsme přivítali červnové oslavence z řad našich klientů. Nechyběl výborný domácí zákusek a káva. Oslavu zahájil pan ředitel tradičním přípitkem na zdraví. Poté si senioři zavzpomínali na místa svého narození, která byla opravdu různorodá - od Žatce přes Slovensko až po Ukrajinu. Na závěr obdržel každý oslavenec růži s rukou pana ředitele.

<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css