Dopisy od dětí

Studenti žateckého gymnazia pod vedením paní učitelky Kamily Kuffové napsali Dopisy pro radost pro klienty žateckého Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem. V dopisech popisovali radosti ale i obyčejné momenty a strasti života a studia v koronavirové době. Klienti si dopisy s velkým zájmem přečetli a někteří plánují odepsat.
Rádi bychom poděkovali studentům a paní učitelce za tento nápad, protože moc potěšil a třeba už jen tím, že dostat dnes dopis, v obálce, psaný rukou začíná být vlastně velká vzácnost!

<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css