POŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU V ŽATCI
(REG. Č. PROJEKTU: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017166)

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Cílem předkládaného projektuje investicí do sociální infrastruktury v podobě pořízení dvou nových automobilů vytvořit spolehlivé a kapacitně vyhovující mobilní zázemí pro poskytování kvalitní a efektivní terénní pečovatelské služby.

EVROPSKÁ UNIE

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj. Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
Integrovaný regionální operační program.

Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css