Exkurze dětí z MŠ Studentská

Ve středu v dopoledních hodinách nás navštívila 1. třída dětí z MŠ ze Studentské ulice. Děti přišly na exkurzi našeho Domova v rámci projektu poznávání různých povolání a řemesel. Tentokrát bylo cílem seznámit děti s profesí volnočasového pracovníka v domově pro seniory. Děti si nejprve prohlédly prostředí, ve kterém se většina volnočasových aktivit odehrává - kapli, společenskou místnost, reminiscenční místnost a v neposlední řadě dílnu, kde právě probíhalo pravidelné setkání klientů. V dílně děti nejvíce zajímal papoušek Honzík, ale také co naši klienti vytvářejí. Toto mezigenerační setkání obohatilo i naše klienty, které vždy blízký kontakt s dětmi potěší. Na závěr děti klientům zarecitovaly a zazpívaly a zároveň přislíbily vystoupení na den matek. Příští týden nás ještě čeká návštěva 2. třídy, na kterou se již teď těšíme.

<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css