Historie

Po 2 sv. válce byl v Žatci založen Domov důchodců v bývalém kapucínském klášteře. Péči starým lidem zajišťovaly řádové sestry římsko-katolické církve. Postupem doby byly řádové sestry nahrazeny odborným zdravotním personálem. V 80. letech minulého století byli obyvatelé Domova důchodců přestěhováni do nedalekých 4 navzájem propojených budov, jejichž historie sahá do 50. let 19. století. V průběhu doby byly budovy přizpůsobeny obyvatelům a renovovány do současné podoby.

Na základě usnesení Okresní správy sociálních služeb v Lounech vznikl delimitací k 1. lednu 1992 ÚSP Domov důchodců, který se stává příspěvkovou organizací Města Žatce.

V rámci úsporných opatření přechází od 1. dubna 2001 pod vedení ÚSP Domova důchodců pečovatelská služba jako detašované pracoviště, která byla do té doby řízena přímo odborem sociálních věcí Města Žatce.

Od 1. ledna 2007 nabyl účinnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který přinesl nové změny a nastartoval transformaci sociálních služeb. V této souvislosti byla 1. března 2007 organizace přejmenována na Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci.

V červnu 2012 zahájil provoz domov se zvláštním režimem, jež součástí byl zřízen pro potřeby regionu s podporou investiční dotace MPSV.

Součástí historie jsou od 7.11.2014 i naše původní webové stránky. Jak vypadaly si můžete prohlédnout zde.

Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css