Společenské a kulturní akce

Proběhlo v roce 2023

Pondělí  22.05.

V pondělí 22.5. se opět slavilo. Tentokrát byli pozváni klienti narození v měsíci květnu. Přestože jsme se sešli v malém počtu, oslava probíhala v příjemném duchu. U kávy a zákusku se vyprávělo a vzpomínalo a také připilo na zdraví do dalších let. Každému oslavenci osobně popřál a růži předal pan ředitel.

Květnová oslava narozenin
Středa  17.05.

Ve středu 17. května se konala již tradiční "Videokavárna" s prodejem zákusků a poslechem hudby. Tentokrát jsme si připomněli oslavy máje, které jsou tradicí u nás i v dalších zemích a podle zvyků znamenají vítání a radost jara, slunce a poděkování za hojnost přírody. I my jsme si tuto tradici připomněli - postavili májku - symbol lásky a jara, a pozvali žákyně ze Základní umělecké školy, které pod vedením paní učitelky Fábryové, zpestřily naši kavárnu pásmem folklórních tanců. Velmi jim zato děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Májová kavárna
Středa  10.05.

Ve středu 10. května jsme pro naše klienty pořádali Soutěžní den seniorů. Na dvoře domova a v naší společenské místnosti jsme umístili 10 stanovišť, kde si senioři mohli zkusit různé disciplíny, které prověřily jejich paměť, logické myšlení, ale především zručnost.
Každý si zkusil: házení naplněných sáčků do kruhu, věšení prádla na šňůru, provlékání tkalounu, třídění korálků, hledání předmětů poslepu, řazení obrázků dle časové posloupnosti, poznávání známých osobností, přiřazování barev a nechyběla ani oblíbená cvrnkaná. Za splnění každé disciplíny obdrželi soutěžící žetony zvané "babkovky", které pak mohli proměnit za jimi vybrané ceny v našem obchůdku. Přestože nám počasí příliš nepřálo, bylo větrno a zataženo, zájem byl veliký, což dokazují také fronty na kýženou odměnu.
V rámci spolupráce jsme pozvali několik klientů z klubu seniorů, se kterými také my pojedeme na jarní výlet.
Zejména bychom ale chtěli poděkovat paní učitelce Uďanové z Obchodní akademie a paní učitelce Lýrové z Gymnázia a jejich studentům za pomoc a vřelý přístup k našim klientům. Nahradili nohy našich vozíčkářů, pomáhali na stanovištích u soutěžích i v krámku. Bez jejich pomoci bychom vše velmi těžko uskutečňovali. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Den seniorů
Čtvrtek  27.04.

Ve čtvrtek 27. 4. se v Žatci tradičně konal Den Tance. Tentokrát to pobíhalo v Letním kině. Vystupovali mateřské školky, Lidová škola umění a zájmové kroužky. A aby, i my jsme ukázali, že se dá tančit v každém věku šli jsme do toho s našimi klienty také. Počasí jak na objednávku, den plný pohybu a zábavy. Naše tanečnice byly plné zážitků načerpaly energii od dětí a potleskem, který sklidily si povzbudily sebevědomí.

Den tance
Středa  26.04.

Dne 26.4 a 27.4.proběhlo v pečovatelských domech U Hřiště a na Písečné k čarodějnickému opékání buřtů. Vytvořily jsme si i vlastnoručně vyrobené klobouky...Opékání se povedlo a i počasí nakonec přálo, navštívil nás i pan ředitel... Všichni jsme si to moc užily.

Čarodějnické opékání buřtů na PS
Úterý  25.04.

V úterý 25. dubna se u nás opět slavilo. Na slavnostní posezení byli pozváni klienti narození v měsíci dubnu. Přestože pozváni přijali všichni, oslava byla spíše komorní. Pro každého byl připraven výborný jahodový řez, káva a přípitek. Společně se vzpomínalo a vyprávělo... Na závěr všem osobně popřál a růži předal pan ředitel.

Dubnová oslava narozenin
Středa  19.04.

Ve středu 19. dubna k nám opět zavítaly žáci ze Základní umělecké školy v Žatci, tentokrát z oboru literárně - dramatického. Pod vedením paní učitelky si děti připravily a zarecitovaly básničky na různá témata. Zpestřením bylo také vystoupení dvou žákyň hudebního oboru, které nám zahrály na kytaru a příčnou flétnu.
Děkujeme za vystoupení a zpestření dubnového odpoledne.

Vystoupení ZUŠ
Středa  05.04.

Ve středu 5. dubna jsme pořádali "Velikonoční videokavárnu". Pokračujeme tak s novou tradicí, kdy 1 x měsíčně pro naše klienty připravujeme kavárnu s prodejem zákusků a promítáním písniček. Tentokrát se kavárna uskutečnila před Velikonočními svátky a tak jsme si připomněli i různé tradice. Ve velikonočním duchu byla výzdoba i scénka připomínající koledování. Nechyběly ani krásně ozdobené perníčky upečené a ozdobené paní Janou Prokopovou, která je také osobně předala. Tímto jí velice děkujeme.

Velikonoční kavárna
Pondělí  03.04.

Od 3. 4. jsme otevřeli Klub pro seniory v domech s Pečovatelskou službou. Na zahájení se podílel i ředitel Domova pro seniory Petr Antoni a vedoucí Pečovatelské služby Karla Kolertová. První setkání bylo seznamovací. S vedoucí klubu Vlaďkou Stejskalovou jsme naplánovali i další akce, na které se můžou naši klienti těšit.

Klub pro seniory
Úterý  28.03.

Velikonoce se blíží a tak i my jsme v rámci pravidelné aktivity "dílna", s našimi klienty pekli velikonoční cukroví, tvořili kuřátka a ovečky z vlny či připravovali osení. Posuďte sami jak nám to šlo.....

Příprava na Velikonoce
Pondělí  27.03.

V pondělí 27.3. jsme oslavili březnové narozeniny našich obyvatel. V reminiscenční místnosti na ně čekal slavnostně prostřený stůl s kávou a domácím višňovým řezem. Sešli jsme se v hojném počtu a tak o zábavu nebyla nouze. Vzpomínalo se na místa narození i prožitý život. Narozeniny slavila také nejstarší obyvatelka našeho domova - paní Emilie Kolocová, která 31. března oslaví již sté narozeniny. Jí a všem oslavencům gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let!

Březnová oslava narozenin
Středa  22.03.

Letos, po dvouleté odmlce, jsme opět pořádali turnaj v populární hře BOCCIA. Během let se zájem o tuto hru v našem domově zněkolikanásobil a tak se turnaje zúčastnilo 37 klientů, a to z Domova pro seniory i Domova se zvláštním režimem. Všichni soutěžící si předem vytáhli barvu družstva, za které měli soutěžit. Celkem bylo 7 družstev po 4 a 3 po třech, početní nevýhoda se vyrovnala stejným množstvím pokusů. Soutěžící celé dopoledne procházeli turnajovým "pavoukem", až zbyli jen ti nejlepší, kteří si zahráli o první a třetí místo. Na všechny zúčastněné čekalo bohaté občerstvení a pěkné ceny, na ty neúspěšnější také diplomy a dárkové tašky. Věříme, že si všichni soutěžní dopoledne užili a přihlásí se opět za rok.

Turnaj v Boccie
Středa  08.03.

8. března si připomínáme Mezinárodní den žen, který má dlouho tradici a mnoho seniorů má na tento den bohaté vzpomínky. A tak jsme se rozhodli uspořádat další naši "Videokavárnu" k příležitosti tohoto svátku. Pro naše klienty jsme připravili vyzdobený sál, kde mohli posedět, dát si zákusek a kávu a také si zatančit. Hned na úvod pan ředitel popřál všem ženám, přednesl báseň a předal karafiáty. Poté se již hostů ujali naše hostesky a začalo se objednávat z naší nabídky zákusů, vařit káva a obsluhovat. Zábava byla v plném proudu, jedlo se a tančilo a všichni se dobře bavili, posuďte sami......

Mezinárodní den žen
Úterý  07.03.

V úterý 7. března nás přišly potěšit žáci hudebního oboru Základní umělecké školy. Předvedly nám hru na kytary a flétny a celé pásmo doplnily recitací básní. O vystoupení byl velký zájem a tak jsme vyzkoušeli náš nový stupínek, který má umožnit dobře vidět na účinkující i ze zadních řad. Děkujeme a těšíme se na další vystoupení v dubnu, kdy k nám zavítají žáci literárně - dramatického oboru.

Hudební vystoupení dětí ze ZUŠ
Pondělí  27.02.

V pondělí 27. února se konala další narozeninová oslava. Klienti narození v tomto měsíci byli pozvání k slavnostnímu posezení s panem ředitelem, které se tradičně koná v naší reminiscenční místnosti. Pro všechny byl připraven slavnostní přípitek, domácí zákusek a káva. Oslava probíhala v příjemném duchu s vyprávěním historek ze života a vzpomínáním na místa narození. Na závěr pan ředitel každému osobně popřál a předal růži.

Únorová oslava narozenin
Úterý  21.02.

V úterý 21. února se u nás tradičně konal Masopustní průvod. Zaměstnanci domova byli převlečeni za různé maškary. Nejdříve šel průvod masek na dvůr, kde jsme se ukázali našim klientům ze zvláštního režimu a poté jsme procházeli všechna patra po domově. Klientům jsme nabízeli jitrnice jelita, tlačenku, koláče a pan ředitel naléval frťánka. Letos jsme se poprvé rozhodli vyrazit ven do města, kde jsme kolemjdoucím nabízeli masopustní pohoštění. Všem moc děkujeme za spolupráci a kuchyni za přípravu občerstvení.

Masopust
Středa  15.02.

Letos jsme obohatili naše aktivity pro klienty o nové realistické panenky Reborn. Panenky jsou ručně vyráběné a jejich vzhled připomíná opravdová miminka nebo malé dětičky. Tato terapie má zázračný účinek. Klientky na panenky skvěle reagují. Pomáhají jim kompenzovat mateřské pudy a potřebu blízkého kontaktu a péče o někoho druhého.

Realistické panenky
Čtvrtek  09.02.

Ve čtvrtek 9. února nás při odpolední dílně navštívili děti z MŠ speciální. Obnovili jsme tak naše společná setkávání z "předcovidových" let. Tyto návštěvy tak budou pokračovat a děti zde přivítáme několikrát za měsíc.
Během dílny děti společně s námi např. kreslily, třídily korálky, hrály karty a povídaly si. Bylo tu opravdu živo a tak se některým našim klientům zdála tato návštěva krátká. Už se proto těší na příští čtvrtek, kdy se opět sejdeme.

Mezigenerační setkání
Středa  08.02.

Před Vánoci, po úspěšném pečení cukroví, jsme se si na tento rok, na četné žádosti klientek, naplánovali přípravu bramborových hranolek. A tak jsme tento týden tyto plány uskutečnili. Připravili jsme si vše potřebné a začali loupat, zdatnější i nakrájeli brambory na hranolky. Čekání na ochutnávání pečených hranolek jsme si krátili kávou a vzpomínáním na vaření a pečení. Během této chvíle jsme si také naplánovali další možnosti, např. jablečný štrúdl, bramboráky, pizzu a mnoho dalšího. Vše se budeme snažit postupně uskutečnit během roku. Hranolky se povedly a již se těšíme na příští ňamku.

Příprava hranolek
Pátek  03.02.

Pravidelnou aktivitou v našem domově je "dílna". 3x týdně se zde mohou senioři setkávat, tvořit, kreslit, hrát hry nebo jen tak posedět s přáteli u kávy. Tento rok jsme prostředí v dílně vylepšili novým stoly a židlemi. Doufáme, že se zde všem bude líbit a návštěvnost zůstane stále vysoká.

Naše dílna
Čtvrtek  26.01.

Pro obyvatele našeho Domova jsme připravili novu aktivitu s názvem "Videokavárna". V příjemném prostředí naší společenské místnosti čekala na zájemce "naše kavárna" s promítáním písniček na plátno, možnost zakoupení zákusku dle výběru a káva nebo čaj. K dispozici byl taneční parket, ozdobené stoly a příjemná obsluha. Účast byla velká a ohlasy pozitivní. V této aktivitě se chystáme nadále pokračovat pravidelně 1x měsíčně nebo také k různým příležitostem, např. k oslavě MDŽ.

Videokavárna
Úterý  24.01.

Dne 24.1. se uskutečnila první narozeninová oslava v roce 2023. V naší reminiscenční místnosti jsme pro lednové oslavence připravili tradiční posezení s pohoštěním. Tentokrát jsme mohli ochutnat výborný višňový řez se šlehačkou, opět od naší šikovné kolegyně. Přestože mnozí z lednových oslavenců již překročili 90. narozeniny, vzpomínalo se na mládí a místa narození a hovořilo se i o aktuálním
dění. Nechyběl tradiční přípitek vaječným koňakem a přání s květinou od pana ředitele

Lednová oslava narozenin
Pátek  06.01.

První kulturní akcí tohoto roku bylo Tříkrálové vystoupení MŠ speciální. 6. ledna k nám tradičně přicházejí děti, aby pod vedením paní učitelek a pánů učitelů zazpívaly jako tři králové známé koledy a písničky. Zároveň potěšily naše seniory vlastními obrázky s přáním všechno nejlepšího do nového roku! Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Tříkrálové vystoupení MŠ Speciální
Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css