Společenské a kulturní akce

Proběhlo v roce 2023

Čtvrtek  21.12.

Ve čtvrtek 21. prosince se u nás uskutečnilo poslední vystoupení tohoto roku. Bylo to představení dětí z 1.ZŠ a jak jinak než ve Vánočním duchu. Starší i mladší děti si pro nás pod vedením paní učitelek připravily krásné vystoupení plné vánočních písní a koled, mohli jsme slyšet hru na saxofon a vidět krásný příběh o narození Ježíška.
Vystoupení se moc líbilo, děkujeme a těšíme se na spolupráci v příštím roce.

Vystoupení 1. ZŠ
Středa  20.12.

Každým rokem v adventním čase pořádáme pro obyvatele Domova pro seniory vánoční večírky. Klienti se sejdou na svém patře k slavnostně prostřenému stolu, kde na ně čeká občerstvení ve formě chlebíčků a zákusků, nesmí chybět ani vánoční cukroví a čaj s rumem nebo káva. I letos jsme v tomto období připravili tři večírky. Kromě pohoštění na oslavence čekal zábavný program - zpívání koled, vánoční kvíz, poznávání písniček z filmů a pohádek a společné zpívání písní na přání. Během večírku jsme si také připomenuli jeden méně známý štědrovečerní zvyk - věštění z hrníčků - co nám přinese následující rok. Pod pěti hrníčky se ukrývaly předměty, které symbolizovaly zdraví, štěstí, dostatek, peníze a narození nového člena rodiny.
Večírky se podařily a všichni si jej náramně užili. Posuďte sami .....

Vánoční večírky
Pátek  15.12.

Každý pátek dopoledne probíhá v Domově pro seniory i v Domově se zvláštním režimem aktivita "ZPÍVÁNÍ". Účastníci se sejdou v kroužku, mohou si vybrat jednoduchý hudební nástroj a také písničku, kterou by chtěli zazpívat. V pátek 15. prosince jsme se spojili a uskutečnili společné zpívání ve společenské místnosti, kde poté pro naše klienty vystoupily děti z MŠ Sedmikráska se svým pásmem vánočních písní a říkanek. Zájem byl opravdu veliký a děti udělaly na naše seniory silný dojem. Na závěr nám předaly krásná přáníčka a my jim na oplátku něco dobrého na zub.
Děkujeme a těšíme se na další návštěvu v příštím roce.

Vystoupení MŠ Sedmikráska
Pátek  15.12.

V rámci aktivity "DÍLNA" jsme s našimi klienty pekli vánoční cukroví, které pak mohou ochutnávat na cvičením paměti nebo během posezení při poslední předvánoční dílně. Pro zájemce jsme připravili linecké, kokosové a čokoládové těsto, které pak s naší pomocí rozváleli, vykrajovali různé tvary a po upečení také mazali marmeládou. Přitom také vzpomínali jaké cukroví pekli doma a jaké vánoční zvyky a tradice dodržovali. Posuďte sami jak si vedli ......

Příprava vánočního cukroví
Čtvrtek  14.12.

Včera, 14.12. nás znova přišly navštívit do dílny děti z mateřské školky speciální. Popřát nám a našim klientům hezké Vánoční svátky a šťastný nový rok. Pro klienti si dětičky připravily krásné dárečky ručně vyráběné. I my jsme děti odměnili a dali jim něco dobrého na zoubky. Na závěr jsem si všichni společně zapívali pár písniček, a budeme se těšit na další spolupráci v novém roce :)

Dílna s Mateřskou školkou speciální
Úterý  12.12.

V úterý 12.12. vystoupil u nás v Domově Vladimír Hron - moderátor, zpěvák, komik a imitátor. Pro naše klienty si připravil pořad plný známých českých hitů od zpěváků jako je Karel Gott, Václav Neckář nebo Karel Zich, nechyběly ani písně pohádkové a vánoční. Vláďa Hron všechny příjemně překvapil přátelským vystupováním, úžasným zpěvem i imitátorským uměním. Zájem o vystoupení byl opravdu velký a náš host sklidil veliký potlesk.
Rádi bychom poděkovali firmě MERO ČR a.s., která našim klientům svým sponzorským darem přinesla tento krásný adventní zážitek.

Vystoupení Vladimíra Hrona
Pondělí  11.12.

V pondělí 11. prosince nás přišly potěšit děti z MŠ U Jezu se svou Vánoční besídkou. Pod vedením paní učitelek nám předvedly pásmo říkadel, písniček, tanečků a koled. Děti se jako vždy moc líbily, jejich krásné vystoupení jsme ocenili potleskem a malou sladkostí.

Vánoční besídka MŠ U Jezu
Pondělí  11.12.

11.12. se u nás v domově, konala další překrásná společná předvánoční akce. Vánoční večírek pro naše klienty ze zvláštního režimu. Byl, vymyšlen zábavný program se svátečním ozdobeným stolem a občerstvením. Pro obyvatelé domova, byla připravena prezentace fotek na kterých byli oni sami z různých volnočasových aktivit a kulturních společenských akcí. Nechyběl ani jeden z mnoha vánočních zvyků. Každý měl možnost vytáhnout si ukrytou věc, která se skrývala pod hrnečkem. Dotyčná věc má předpovědět do nového roku co je čeká. Následoval Vánoční kvíz, hra na zobcovou flétnu, a zpěv Vánočních koled a písní na přání lidí. Na závěr, dostal, každý překvapení z kouzelné truhličky, která byla pod stromečkem.

Vánoční večírek na ZR
Pátek  08.12.

V pátek 8. prosince k nám po roce zavítaly děti z pěveckého oddělní Základní umělecké školy v Žatci. Pod vedením paní učitelky Urbancové zazpívaly známé i méně známé koledy a vánoční písně. Jejich vystoupení bylo jako vždy perfektní a na naše klienty udělalo velký dojem. Děkujeme za krásné sváteční odpoledne.

Adventní vystoupení ZUŠ
Čtvrtek  07.12.

Ve čtvrtek 7. prosince se u nás uskutečnil Adventní koncert zpěvačky sopranistky Michaely Katrákové v doprovodu kláves Jiřího Knotte.
Zazněly známé árie z oper a operet, vánoční písně i koledy, které si mohly zazpívat i naši klienti. Zájem i ohlas byl opravdu veliký. Děkujeme za nevšední, sváteční zážitek.

Adventní koncert
Úterý  05.12.

5. prosince v předvečer svátku Svatého Mikuláše tradičně naděluje dětem Mikuláš. I náš domov v tento den navštívil Mikuláš v doprovodu čerta a anděla, aby našim obyvatelům připomenul tuto krásnou tradici. Někteří si dokonce připravili říkanku či písničku, a každý obdržel mikulášský balíček. Poté na dvoře domova následovalo slavnostní rozsvícení vánočního stromku se zpěvem koled a nadílka dětem a vnoučatům našich zaměstnanců a klientů.
Mikuláš se podařil a započal období bohatého adventního programu v našem domově. Máme se na co těšit ....

Mikulášská nadílka
Pondělí  04.12.

4.12. se konala poslední narozeninová oslava v tomto roce. Prosincoví oslavenci si pohoštění velice užili. Nechyběl opět ani domácí zákusek: Karamelový řez. Všichni jsme společně zavzpomínali na dětská léta a své osobní životní zážitky. Pan ředitel ke konci oslavy předal každému kytičku s osobním blahopřáním.

Prosincová oslava narozenin
Středa  29.11.

Dne 29.11.2023 se u nás uskutečnilo velké preventivní požární cvičení.
V úvodním slovu ředitel Domova Petr Antoni seznámil všechny zaměstnance
se stavem protipožárních opatření ve všech námi užívaných objektech.
Následně doplnili informace k požární prevenci a chování v případě požáru,
nebo podezření na něj pracovníci firmy Blackstar. Návazně bylo provedeno praktické školení v evakuaci osob za pomoci, tzv. evakuační podložky, kterou jsou vybavena všechna lůžka obyvatel Domova pro seniory i Domova se zvláštním režimem.
Tohoto praktického nácviku se zúčastnili také hasiči z HZS Žatec a Bítozeves a Sbor dobrovolných hasičů Žatec. Hasiči si následně prošli celý objekt Domova, aby se s ním důkladně seznámili.

Požární cvičení
Středa  22.11.

22. listopadu jsme pro naše obyvatele připravili další odpolední Videokavárnu. V příjemném prostředí naší vyzdobené společenské místnosti si mohli posedět u promítání písniček svého mládí, vybrat si a objednat zákusek z naší bohaté nabídky a pobavit se s přáteli. O Kavárnu je tradičně velký zájem a tak se chystáme i s novými nápady na pokračování v příštím roce. Rádi bychom poděkovali zaměstnancům cukrárny paní Veselé za spolupráci, vstřícnou a bezproblémovou komunikaci při objednávání zákusků z její cukrárny. A také za tradiční kvalitu, kterou naši klienti vždy ocení. Těšíme na další spolupráci v roce 2024.

Videokavárna
Sobota  18.11.

V sobotu 18. listopadu si mohli naši klienti zpestřit podzimní dopoledne hudebním vystoupením. Navštívila nás skupina Kamarádi z Brna. Zazpívali známé i méně známé lidové moravské písničky, i písně populární, např. od skupiny Fleret. Zazněly různé hudební nástroje, např. kytara, housle či akordeon.
Děkujeme za možnost si společně zazpívat a prožít příjemné dopoledne.

Vystoupení skupiny Kamarádi
Pondělí  13.11.

13.11. proběhla další podzimní narozeninová oslava. Tentokrát byli pozváni obyvatelé domova narození v měsíci listopad. Pro naše oslavence jsme přichystali slavnostně vyzdobený stůl, s domácím zákuskem, který nesl název Jahodový sen, na kterém si všichni velmi pochutnali. Nechybělo společné povídání a vzpomínání o životě, slavnostní přípitek a růžičky předal osobně pan ředitel.

Listopadová oslava narozenin
Středa  08.11.

Ve středu v odpoledních hodinách nás navštívili žáci tanečního oboru Základní umělecké školy v Žatci. Pod vedením paní učitelky Fábryové se nám představili s tanci různých stylů - folklórní, moderní, mažoretky. Vystoupení bylo opravdu pestré a zpříjemnilo našim klientům ponuré podzimní odpoledne.
Děkujeme a těšíme se na další návštěvu, tentokrát přivítáme v prosinci žáky pěveckého oddělení.

Taneční vystoupení ZUŠ
Sobota  04.11.

V sobotu 4. listopadu proběhl již 12. Reprezentační ples Domova pro seniory a pečovatelské služby v Žatci. Tradičně se uskutečnil v Lidovém domě v Žatci a jako každý rok byl o ples veliký zájem. Tentokrát jsme zvolili téma "Světový karneval", kterému odpovídala nejen výzdoba sálu, ale také vybraná vystoupení. Celým plesem provázely naše osvědčené moderátorky Helena Haladová a Veronika Brožová, kterým bychom chtěly velmi poděkovat. Také děkujeme hudební skupině Free band pod vedením Aleše Musila, která nám celý večer hrála k tanci a poslechu, a se kterou spolupracujeme již řadu let. Ples tradičně zahájila Základní umělecká škola. Děti pod vedení paní učitelky Turkové se představily ve dvou vstupech s různými tanečními styly. A protože ples připravujeme zejména pro naše klienty a jejich rodiny, nechybělo ani vystoupení na kterém se sami podíleli - TY JÓ RIO. V programu následovalo taneční vystoupení exotických dívek Vibrasil samba show, vyhodnocení masek a kostýmů, dražba ručně malovaných benátských masek a v neposlední řadě půlnoční překvapení - tanečnice pool dance Eliška Kohoutová. Všem účinkujícím děkujeme za nevšední zážitek. Celý ples probíhal ve skvělé a uvolněné atmosféře, posuďte sami......

12. Reprezentační ples Domova pro seniory
Pátek  27.10.

V pátek 27. října k nám zavítal pravidelný host pan Vladimír Pecháček, aby nám zpříjemnil podzimní dopoledne. Připravil si pro nás pásmo lidových písní, písní staropražských z repertoáru Karla Hašlera a nechyběly ani známé hity skupiny Šlapeto, se kterou také vystupoval. Zájem o koncert byl opravdu veliký. Naši klienti si rádi spolu s ním zavzpomínali na staré časy a také zapívali.
Těšíme se zase za rok na další vystoupení.

Hudební vystoupení pana Pecháčka
Pondělí  23.10.

23. 10. proběhla další podzimní oslava narozenin - tentokrát byli pozváni obyvatelé domova narození v měsíci říjnu. Tento měsíc je tradičně nejsilnější v počtu narozených, a tak se i naše vzpomínková místnost, kde se oslava koná, zaplnila do posledního místa. Pro naše oslavence jsme přichystali slavnostně vyzdobený stůl, tentokrát v podzimním duchu a výborný domácí zákusek - "Poklad vznešeného Machometána", na kterém si všichni velmi pochutnali. Nechybělo společné povídání a vzpomínání o životě, slavnostní přípitek a květina z rukou pana ředitele.

Říjnová oslava narozenin
Sobota  21.10.

V sobotu 21.10.2023 se v naší Kapli Božího milosrdenství opět uskutečnila zádušní mše za klienty obou domovů, kteří nás v uplynulém roce opustili na věčnosti. Mohli jsme tak společně s rodinami na jejich blízké zavzpomínat a věnovat jim naše modlitby. Zádušní mši sloužil děkam Radim Vondráček z římskokatolické farnosti Postoloprty, kterému tímto velmi děkujeme.

Po skončení mše měl závěrečné slovo i ředitel Domova pro seniory, Mgr. Petr Antoni. Každý také mohl po obřadu zapálit svíčku na pietním místě. Někteří návštěvníci i klienti si vyzkoušeli tzv. „lodičkový rituál“ - mohli tak napsat vzkaz svému blízkému zesnulému a symbolicky ho za ním poslat na hořící svíčce ve tvaru lodičky.

Zádušní mše je významnou a již tradiční událostí v našem Domově a koná se každoročně třetí sobotu v měsíci říjnu. Je součástí duchovní péče a podpory, kterou mohou využít všichni naši klienti v rámci služeb poskytovaných našim Domovem. Velké díky patří také otci Vilémovi, faráři z Liběšic, který u nás slouží bohoslužby každé úterý nebo naše klienty individuálně navštěvuje již přes dvacet let.

Zádušní mše
Úterý  17.10.

17.Října, byl náš Domov srdečně pozván na turnaj 13.ročníku v Boccie, který se uskutečnil v Domově pro seniory v Kadani. Putovní pohár jsme bohužel nezískali. To nám ale vůbec nevadilo. Umístili jsme se na krásném pátém místě. S klienty jsme si soutěžní den užili a o to hlavně šlo. Odjížděli všichni s úsměvem na tváři.

Turnaj v Boccie v Kadani
Neděle  01.10.

Na první den v měsíci říjnu připadá každoročně Mezinárodní den seniorů. My jsme si pro naše klienty připravili překvapení ve formě vystoupení Hudebního uskupení Karmína. Na návštěvníky koncertu čekaly různé i méně známé lidové písně a dobové skladby, průvodní slovo, repliky historických nástrojů a stylové lidové oblečení.
O vystoupení byl veliký zájem a sklidilo také zasloužený úspěch.

Vystoupení k Mezinárodnímu dni seniorů
Sobota  23.09.

V sobotu, 23.9.2023 se u nás v Domově uskutečnilo další setkání s rodinami našich klientů. Tentokrát se setkání uskutečnilo v trochu odlišném duchu. Pozvali jsme nejen rodiny klientů z Domova se zvláštním režimem – kde už jde o opakovaná setkání, ale nyní také i rodiny klientů z Domova pro seniory. Tématem tohoto podzimního setkání bylo seznámit Vás s tím, jak u nás probíhá péče u klientů v závěru jejich života, tzv. Paliativní péče.

Po úvodním slovu pana ředitele, Mgr. Petra Antoniho, který vás seznámil s aktuálními informacemi z Domova, následovala krátká přednáška k Paliativní péči, kterou vás provedla naše zdravotní sestra – Katarína Plečindová, DiS. - koordinátorka Paliativní péče u nás v domově.

Cílem její přednášky bylo, seznámit vás s tím, jak tato péče u nás probíhá, co je důležité pro klienta, co je důležité pro nás, co potřebujeme k tomu, abychom mohli uspokojit potřeby klienta atd. K tomu potřebujeme i spolupráci Vás – rodiny klienta.

Na závěr společného setkání jsme si zkusili rituál posledního rozloučení – poslali jsme lodičku se vzkazem, za to Vám všem velice děkujeme – víme, že to nebylo pro nikoho jednoduché. Vážíme si toho, že jste do toho s námi šli.

Již nyní se s Vámi těšíme na další společná setkání, tentokrát na jaře 2024.


Kolektiv domova

Setkání rodin
Čtvrtek  21.09.

Po letní odmlce, kdy jsme si dopřávali více pobyt venku a ledové osvěžení ve formě nanuků, jsme opět rozjeli naši KAVÁRNU s promítáním písniček. Klienti mohli strávit příjemné odpoledne v naší společenské místnosti u slavnostně protřených stolů, vybrat si zákusek z naší pestré nabídky a posedět s přáteli. Zájem byl opravdu velký, posuďte sami.....

Videokavárna
Pondělí  18.09.

V pondělí 18.9. jsme pro naše obyvatele, narozené v měsíci září, pořádali narozeninové posezení s panem ředitelem. Oslava se uskutečnila v příjemném prostředí naší reminiscenční místnosti, kde na oslavence čekal slavnostně prostřený stůl, výborný domácí zákusek a přípitek. Během narozeninové hodinky se všichni náramně bavili, vzpomínali na místa svého narození a zajímavé zážitky ze svého života. Na závěr každý obdržel květinu z rukou pana ředitele.

Zářijová oslava narozenin
Úterý  05.09.

Dne 5.9. 2023 byli naši klienti pozváni do Janova na Janovský sedmiboj. Byl připravený pestrý program: Soutěže, vystoupení, nechybělo ani skvělé občerstvení. Přálo nám i krásně slunné počasí. Umístili jsme se na úžasném šestém místě. Co bylo ale nejdůležitější, všichni se skvěle bavili a den si naplno užili. Odjížděli jsme se zážitky a úsměvem na tváři. Fotky mluví za vše. Tímto bychom také rádi poděkovali za pozvání a budeme se opět těšit na příští shledání.

Janovský sedmiboj
Pátek  01.09.

V pátek a v sobotu první týden v září probíhali po celém městě kulturní akce v rámci každoročních slavností chmele - Žatecké Dočesné. A tak i pro naše klienty a jejich rodiny, známé a další návštěvníky dočesné, byla v pátek 1.9. připravena na dvoře domova zahradní slavnost - MALÁ DOČESNÁ. K tanci a poslechu nám tentokrát hrálo saxofonové / klarinetové hudební seskupení CLARINET SOCIETY Teplice se zpěvačkou Kateřinou Kročilovou. Zazněly slavné evergreeny za světa swingu a populární hudby, např. G. Millera nebo J. Ježka, ale také The Beatles, Abba a další. Tato mohla uskutečnit díky projektu "Chmelové léto - Hudební evergreeny míří k seniorům" s podporou města Žatce.

Malá Dočesná
Pondělí  28.08.

Dne 28.srpna se konala poslední letní oslava narozenin. Pro oslavence byl připraven svátečně prostřený stůl s občerstvením - tentokrát mohli ochutnat domácí zákusek - Opilý Izidor, který opět upekla naše milá kolegyně. Následoval společný přípitek a vzpomínání na zajímavé životní zážitky či místa narození. Na závěr všem osobně popřál a květinu předal pan ředitel.

Srpnová oslava narozenin
Sobota  29.07.

V sobotu 29. července proběhla v klubu Motáč v Bezděkově u Žatce již tradiční akce - Chmelové léto. I my, s několika zájemci z řad našich obyvatel, jsme tuto akci navštívili. K hudbě a poslechu nám hrála kapela Horalka Kraslice a programem provázel moderátor Petr Šimáček, který také vyhlásil několik soutěžních otázek. I my jsme se zapojili a vyhráli několik zajímavých cen. Nechyběl tanec, pivo, občerstvení a také dobrá nálada. I přes počáteční rozmary počasí, se odpoledne vydařilo a všichni si jej velmi užili.

Výlet za dechovkou
Středa  26.07.

Ve středu 26. srpna se u nás konala letos již druhá zahradní slavnost. K tanci a poslechu byla opět pozvána hudební skupina Music band, ale nechyběl ani zajímavý host. Naše pozvání přijal a vystoupil s pásmem svých nejznámějších písní nestárnoucí Josef Zíma. Zpěvák je oblíbený zejména u starší generace a proto byl velkým tahákem. I přes obavy, jak se vyvine odpolední počasí, přišlo na zahradní slavnost a zejména na Josefa Zímu velké množství lidí a to nejen z řad našich obyvatel, ale také jejich rodin a přátel. Velice děkujeme za zprostředkování tohoto vystoupení panu Máchovi, majiteli kulturní a umělecké agentury Nord production a manželům Markupovým za sponzorský dar.
Počasí nám nakonec přálo a tak si všichni užili pohodové odpoledne plné hudby, tance a dobré nálady, na které boudou jistě dlouho vzpomínat.

Zahradní slavnost
Pondělí  24.07.

Další letní oslava narozenin proběhla 24. července. Naši senioři narození v tomto měsíci byli pozváni do reminiscenční místnosti, kde mohli společně oslavit své narozeniny. Nechybělo občerstvení - káva, domácí zákusek a přípitek. Oslavenci společně poseděli a pohovořili o životě a zavzpomínali na své mládí. Na závěr od pana ředitele každý obdržel květinu s přáním všeho nejlepšího do dalších let.

Červencová oslava narozenin
Středa  28.06.

Ve středu 28.6. se na dvoře domova uskutečnila letos první zahradní slavnost. Pro naše klienty jsme připravili příjemné odpoledne s živou hudbu - k tanci a poslechu hrála hudební skupina Music band pana Fröhlicha, k občerstvení se podávaly klobásy z grilu a pivo.
Počasí nám také přálo a tak jsme se bavili až do pozdních odpoledních hodin. Posuďte sami .....

Zahradní slavnost
Středa  21.06.

Jako každý rok jsme byli pozváni na zahradní slavnost organizace Kamarád - LORM, se kterou dlouhodobě spolupracujeme.
6. ročník slavnosti pod názvem "Radost bez hranic" se konal 21.6. na zahradě jejich týdenního stacionáře.
Slavnosti se účastnilo několik klientů z domova pro seniory i domova se zvláštním režimem. Čekalo nás milé přijetí, občerstvení, hudební divadlo a zejména setkání s obyvateli domova a dětmi, které kolem nás vesele pobíhaly a užívaly si pro ně připravený program. Děkujeme za příjemně strávené odpoledne a těším se na další spolupráci.

Radost bez hranic
Pondělí  19.06.

V pondělí 19.6. se konala další oslava narozenin. Obyvatelé domova narození v měsíci červnu byli pozváni k slavnostnímu posezení s panem ředitelem v naší reminiscenční místnosti. Tentokrát sešli pouze 3 klienti a tak oslava proběhla v komorním, ale příjemném duchu. Nechyběl domácí zákusek - lehký višňový řez, káva a přípitek. S rukou pana ředitele každý obdržel květinu s přáním všeho dobrého do dalších let.

Červnová oslava narozenin
Středa  14.06.

V středu 14. června jsme pro obyvatele našeho domova připravili další Videokovárnu. Na zájemce čekalo příjemné prostředí, pestrá nabídka zákusků, poslech oblíbených písniček a také překvapení v podobě vystoupení. Tentokrát jsme u nás přivítali malé mažoretky pod vedením paní učitelky Holé, které nám v několika číslech předvedly co se naučily. Velice děkujeme.
Zájem byl jako vždy velký a tak budeme v podobných akcích i nadále pokračovat.

Červnová videokavárna
Úterý  13.06.

13. června k nám zavítaly děti z mateřské školy Sedmikráska, které přišly zpestřit dopoledne našim obyvatelům. Pode vedením paní učitelek si připravily pásmo písniček, říkanek a tanečků. Na závěr našim klientům předaly vlastnoručně vyrobená přáníčka z papíru.
O vystoupení byl veliký zájem, jako vždy když nás navštíví děti. Dětem i paním učitelkám velice děkujeme a těšíme se na další spolupráci v novém školním roce.

Vystoupení dětí z MŠ Sedmikráska
Čtvrtek  01.06.

Ve čtvrtek 1.6. si tradičně připomínáme Mezinárodní den dětí. Při této příležitosti připravuje Dětský den pro děti a vnoučata zaměstnanců a klientů. Tentokrát se děti mohly těšit na soutěžní odpoledne na téma Z pohádky do pohádky.
Na soutěžící čekalo 10 disciplín s pohádkovými bytostmi: Zlatovláska, kde děti měly za úkol projít vytyčenou trasu a přinést živou vodu, Marfuša z pohádky Mrazík s úkolem pochytat husy - balonky, Popelka s přebíráním čočky a fazolí, Chytrá Horákyně se slalomem na koloběžce, Malá mořská víla s krmením mořských mazlíčků, Princezna se zlatou hvězdou s lovením prstýnku z polévky, Babička od Červené karkulky a vybírání předmětů do košíku, Mařenka s cestičkou k Perníkové chaloupce a čarodějnicí, Ali Baba a hledání pokladu 40 loupežníků a také Pepek námořník s cvrnkanou mořskými perlami.
Po splnění všech 10 disciplín si děti mohly za získané peníze "babkovky" vybrat odměnu v našem krámku.
Počasí nám přálo a den si užily nejen děti a rodiče, ale také mnoho našich obyvatel, kteří vše zvědavě pozorovali.
Chtěli bychom poděkovat všem pohádkovým bytostem za pomoc při soutěžích, dobrovolníkům z Levandule a Obchodní akademie a panu Macákovi za věnování mnoha krásných cen.

Dětský den
Čtvrtek  25.05.

Po roce k nám opět zavítalo Duo Ruggieri. Jedná se o koncert italského tenoristy Giancarla Ruggieri s baletním doprovodem jeho ženy Soni. Příznivci vážné hudby si tak přišli na své. Zazněly árie ze známých oper a operet v několika jazycích, ale také filmové či neapolské písně. Děkujeme za nevšední kulturní zážitek.

Vystoupení Dua Ruggieri
Úterý  23.05.

V Úterý 23.května, jsme jako, každý rok podnikli další jarní Výlet. Tentokrát na zámek Peruc a do Muzea České vesnice. První zastávkou byl zámek Peruc ve stejnojmenném městysu v okrese Louny. Po cestě na oběd jsme se zastavili u Menhiru Zkamenělý pastýř. Oběd jme si dali v restauraci Pod Sluncem v Třebízi. Poté jsme se vydali na procházku s průvodkyní po obci Třebíz, kde jsme navštívili Cífkův statek a mnoho dalších památek. Na závěr jsme se zatavili v Zámeckém šenku zámku Nový Hrad v Jemlíně na odpolední kafíčko.

Výlet
Pondělí  22.05.

V pondělí 22.5. se opět slavilo. Tentokrát byli pozváni klienti narození v měsíci květnu. Přestože jsme se sešli v malém počtu, oslava probíhala v příjemném duchu. U kávy a zákusku se vyprávělo a vzpomínalo a také připilo na zdraví do dalších let. Každému oslavenci osobně popřál a růži předal pan ředitel.

Květnová oslava narozenin
Středa  17.05.

Ve středu 17. května se konala již tradiční "Videokavárna" s prodejem zákusků a poslechem hudby. Tentokrát jsme si připomněli oslavy máje, které jsou tradicí u nás i v dalších zemích a podle zvyků znamenají vítání a radost jara, slunce a poděkování za hojnost přírody. I my jsme si tuto tradici připomněli - postavili májku - symbol lásky a jara, a pozvali žákyně ze Základní umělecké školy, které pod vedením paní učitelky Fábryové, zpestřily naši kavárnu pásmem folklórních tanců. Velmi jim zato děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Májová kavárna
Středa  10.05.

Ve středu 10. května jsme pro naše klienty pořádali Soutěžní den seniorů. Na dvoře domova a v naší společenské místnosti jsme umístili 10 stanovišť, kde si senioři mohli zkusit různé disciplíny, které prověřily jejich paměť, logické myšlení, ale především zručnost.
Každý si zkusil: házení naplněných sáčků do kruhu, věšení prádla na šňůru, provlékání tkalounu, třídění korálků, hledání předmětů poslepu, řazení obrázků dle časové posloupnosti, poznávání známých osobností, přiřazování barev a nechyběla ani oblíbená cvrnkaná. Za splnění každé disciplíny obdrželi soutěžící žetony zvané "babkovky", které pak mohli proměnit za jimi vybrané ceny v našem obchůdku. Přestože nám počasí příliš nepřálo, bylo větrno a zataženo, zájem byl veliký, což dokazují také fronty na kýženou odměnu.
V rámci spolupráce jsme pozvali několik klientů z klubu seniorů, se kterými také my pojedeme na jarní výlet.
Zejména bychom ale chtěli poděkovat paní učitelce Uďanové z Obchodní akademie a paní učitelce Lýrové z Gymnázia a jejich studentům za pomoc a vřelý přístup k našim klientům. Nahradili nohy našich vozíčkářů, pomáhali na stanovištích u soutěžích i v krámku. Bez jejich pomoci bychom vše velmi těžko uskutečňovali. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Den seniorů
Čtvrtek  27.04.

Ve čtvrtek 27. 4. se v Žatci tradičně konal Den Tance. Tentokrát to pobíhalo v Letním kině. Vystupovali mateřské školky, Lidová škola umění a zájmové kroužky. A aby, i my jsme ukázali, že se dá tančit v každém věku šli jsme do toho s našimi klienty také. Počasí jak na objednávku, den plný pohybu a zábavy. Naše tanečnice byly plné zážitků načerpaly energii od dětí a potleskem, který sklidily si povzbudily sebevědomí.

Den tance
Středa  26.04.

Dne 26.4 a 27.4.proběhlo v pečovatelských domech U Hřiště a na Písečné k čarodějnickému opékání buřtů. Vytvořily jsme si i vlastnoručně vyrobené klobouky...Opékání se povedlo a i počasí nakonec přálo, navštívil nás i pan ředitel... Všichni jsme si to moc užily.

Čarodějnické opékání buřtů na PS
Úterý  25.04.

V úterý 25. dubna se u nás opět slavilo. Na slavnostní posezení byli pozváni klienti narození v měsíci dubnu. Přestože pozváni přijali všichni, oslava byla spíše komorní. Pro každého byl připraven výborný jahodový řez, káva a přípitek. Společně se vzpomínalo a vyprávělo... Na závěr všem osobně popřál a růži předal pan ředitel.

Dubnová oslava narozenin
Středa  19.04.

Ve středu 19. dubna k nám opět zavítaly žáci ze Základní umělecké školy v Žatci, tentokrát z oboru literárně - dramatického. Pod vedením paní učitelky si děti připravily a zarecitovaly básničky na různá témata. Zpestřením bylo také vystoupení dvou žákyň hudebního oboru, které nám zahrály na kytaru a příčnou flétnu.
Děkujeme za vystoupení a zpestření dubnového odpoledne.

Vystoupení ZUŠ
Středa  05.04.

Ve středu 5. dubna jsme pořádali "Velikonoční videokavárnu". Pokračujeme tak s novou tradicí, kdy 1 x měsíčně pro naše klienty připravujeme kavárnu s prodejem zákusků a promítáním písniček. Tentokrát se kavárna uskutečnila před Velikonočními svátky a tak jsme si připomněli i různé tradice. Ve velikonočním duchu byla výzdoba i scénka připomínající koledování. Nechyběly ani krásně ozdobené perníčky upečené a ozdobené paní Janou Prokopovou, která je také osobně předala. Tímto jí velice děkujeme.

Velikonoční kavárna
Pondělí  03.04.

Od 3. 4. jsme otevřeli Klub pro seniory v domech s Pečovatelskou službou. Na zahájení se podílel i ředitel Domova pro seniory Petr Antoni a vedoucí Pečovatelské služby Karla Kolertová. První setkání bylo seznamovací. S vedoucí klubu Vlaďkou Stejskalovou jsme naplánovali i další akce, na které se můžou naši klienti těšit.

Klub pro seniory
Úterý  28.03.

Velikonoce se blíží a tak i my jsme v rámci pravidelné aktivity "dílna", s našimi klienty pekli velikonoční cukroví, tvořili kuřátka a ovečky z vlny či připravovali osení. Posuďte sami jak nám to šlo.....

Příprava na Velikonoce
Pondělí  27.03.

V pondělí 27.3. jsme oslavili březnové narozeniny našich obyvatel. V reminiscenční místnosti na ně čekal slavnostně prostřený stůl s kávou a domácím višňovým řezem. Sešli jsme se v hojném počtu a tak o zábavu nebyla nouze. Vzpomínalo se na místa narození i prožitý život. Narozeniny slavila také nejstarší obyvatelka našeho domova - paní Emilie Kolocová, která 31. března oslaví již sté narozeniny. Jí a všem oslavencům gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let!

Březnová oslava narozenin
Středa  22.03.

Letos, po dvouleté odmlce, jsme opět pořádali turnaj v populární hře BOCCIA. Během let se zájem o tuto hru v našem domově zněkolikanásobil a tak se turnaje zúčastnilo 37 klientů, a to z Domova pro seniory i Domova se zvláštním režimem. Všichni soutěžící si předem vytáhli barvu družstva, za které měli soutěžit. Celkem bylo 7 družstev po 4 a 3 po třech, početní nevýhoda se vyrovnala stejným množstvím pokusů. Soutěžící celé dopoledne procházeli turnajovým "pavoukem", až zbyli jen ti nejlepší, kteří si zahráli o první a třetí místo. Na všechny zúčastněné čekalo bohaté občerstvení a pěkné ceny, na ty neúspěšnější také diplomy a dárkové tašky. Věříme, že si všichni soutěžní dopoledne užili a přihlásí se opět za rok.

Turnaj v Boccie
Středa  08.03.

8. března si připomínáme Mezinárodní den žen, který má dlouho tradici a mnoho seniorů má na tento den bohaté vzpomínky. A tak jsme se rozhodli uspořádat další naši "Videokavárnu" k příležitosti tohoto svátku. Pro naše klienty jsme připravili vyzdobený sál, kde mohli posedět, dát si zákusek a kávu a také si zatančit. Hned na úvod pan ředitel popřál všem ženám, přednesl báseň a předal karafiáty. Poté se již hostů ujali naše hostesky a začalo se objednávat z naší nabídky zákusů, vařit káva a obsluhovat. Zábava byla v plném proudu, jedlo se a tančilo a všichni se dobře bavili, posuďte sami......

Mezinárodní den žen
Úterý  07.03.

V úterý 7. března nás přišly potěšit žáci hudebního oboru Základní umělecké školy. Předvedly nám hru na kytary a flétny a celé pásmo doplnily recitací básní. O vystoupení byl velký zájem a tak jsme vyzkoušeli náš nový stupínek, který má umožnit dobře vidět na účinkující i ze zadních řad. Děkujeme a těšíme se na další vystoupení v dubnu, kdy k nám zavítají žáci literárně - dramatického oboru.

Hudební vystoupení dětí ze ZUŠ
Pondělí  27.02.

V pondělí 27. února se konala další narozeninová oslava. Klienti narození v tomto měsíci byli pozvání k slavnostnímu posezení s panem ředitelem, které se tradičně koná v naší reminiscenční místnosti. Pro všechny byl připraven slavnostní přípitek, domácí zákusek a káva. Oslava probíhala v příjemném duchu s vyprávěním historek ze života a vzpomínáním na místa narození. Na závěr pan ředitel každému osobně popřál a předal růži.

Únorová oslava narozenin
Úterý  21.02.

V úterý 21. února se u nás tradičně konal Masopustní průvod. Zaměstnanci domova byli převlečeni za různé maškary. Nejdříve šel průvod masek na dvůr, kde jsme se ukázali našim klientům ze zvláštního režimu a poté jsme procházeli všechna patra po domově. Klientům jsme nabízeli jitrnice jelita, tlačenku, koláče a pan ředitel naléval frťánka. Letos jsme se poprvé rozhodli vyrazit ven do města, kde jsme kolemjdoucím nabízeli masopustní pohoštění. Všem moc děkujeme za spolupráci a kuchyni za přípravu občerstvení.

Masopust
Středa  15.02.

Letos jsme obohatili naše aktivity pro klienty o nové realistické panenky Reborn. Panenky jsou ručně vyráběné a jejich vzhled připomíná opravdová miminka nebo malé dětičky. Tato terapie má zázračný účinek. Klientky na panenky skvěle reagují. Pomáhají jim kompenzovat mateřské pudy a potřebu blízkého kontaktu a péče o někoho druhého.

Realistické panenky
Čtvrtek  09.02.

Ve čtvrtek 9. února nás při odpolední dílně navštívili děti z MŠ speciální. Obnovili jsme tak naše společná setkávání z "předcovidových" let. Tyto návštěvy tak budou pokračovat a děti zde přivítáme několikrát za měsíc.
Během dílny děti společně s námi např. kreslily, třídily korálky, hrály karty a povídaly si. Bylo tu opravdu živo a tak se některým našim klientům zdála tato návštěva krátká. Už se proto těší na příští čtvrtek, kdy se opět sejdeme.

Mezigenerační setkání
Středa  08.02.

Před Vánoci, po úspěšném pečení cukroví, jsme se si na tento rok, na četné žádosti klientek, naplánovali přípravu bramborových hranolek. A tak jsme tento týden tyto plány uskutečnili. Připravili jsme si vše potřebné a začali loupat, zdatnější i nakrájeli brambory na hranolky. Čekání na ochutnávání pečených hranolek jsme si krátili kávou a vzpomínáním na vaření a pečení. Během této chvíle jsme si také naplánovali další možnosti, např. jablečný štrúdl, bramboráky, pizzu a mnoho dalšího. Vše se budeme snažit postupně uskutečnit během roku. Hranolky se povedly a již se těšíme na příští ňamku.

Příprava hranolek
Pátek  03.02.

Pravidelnou aktivitou v našem domově je "dílna". 3x týdně se zde mohou senioři setkávat, tvořit, kreslit, hrát hry nebo jen tak posedět s přáteli u kávy. Tento rok jsme prostředí v dílně vylepšili novým stoly a židlemi. Doufáme, že se zde všem bude líbit a návštěvnost zůstane stále vysoká.

Naše dílna
Čtvrtek  26.01.

Pro obyvatele našeho Domova jsme připravili novu aktivitu s názvem "Videokavárna". V příjemném prostředí naší společenské místnosti čekala na zájemce "naše kavárna" s promítáním písniček na plátno, možnost zakoupení zákusku dle výběru a káva nebo čaj. K dispozici byl taneční parket, ozdobené stoly a příjemná obsluha. Účast byla velká a ohlasy pozitivní. V této aktivitě se chystáme nadále pokračovat pravidelně 1x měsíčně nebo také k různým příležitostem, např. k oslavě MDŽ.

Videokavárna
Úterý  24.01.

Dne 24.1. se uskutečnila první narozeninová oslava v roce 2023. V naší reminiscenční místnosti jsme pro lednové oslavence připravili tradiční posezení s pohoštěním. Tentokrát jsme mohli ochutnat výborný višňový řez se šlehačkou, opět od naší šikovné kolegyně. Přestože mnozí z lednových oslavenců již překročili 90. narozeniny, vzpomínalo se na mládí a místa narození a hovořilo se i o aktuálním
dění. Nechyběl tradiční přípitek vaječným koňakem a přání s květinou od pana ředitele

Lednová oslava narozenin
Pátek  06.01.

První kulturní akcí tohoto roku bylo Tříkrálové vystoupení MŠ speciální. 6. ledna k nám tradičně přicházejí děti, aby pod vedením paní učitelek a pánů učitelů zazpívaly jako tři králové známé koledy a písničky. Zároveň potěšily naše seniory vlastními obrázky s přáním všechno nejlepšího do nového roku! Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Tříkrálové vystoupení MŠ Speciální
Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css