Letní výlet za dechovkou

V sobotu 1. srpna jsme se s našimi klienty vypravili na výlet, který jako každý rok pořádala cestovní agentura Baby - tour. Tentokrát si pro nás připravila "Letní výlet za dechovkou". Výletu se zúčastnilo několik klientů z Domova pro seniory, klienti pečovatelské služby a klubu seniorů.
První zastávkou byla návštěva rokokového zámečku Stekník, kde jsme si měli možnost prohlédnout opravené západní křídlo zámku a dozvědět se, jak zde žili poslední majitelé, ve 30. a 40. letech dvacátého století. Před prohlídkou jsme poseděli ve stínu košatých stromů na nádvoří a po prohlídce si zde odpočinuli a občerstvili. Poté jsme přejeli do Bezděkova, kde na nás čekali dvě atrakce. Nejprve jsme se zastavili v novém Leteckém muzeu, které vypovídá o životě na vojenském letišti v Žatci, vyslechli si odborný výklad a pak si vše sami pozorně prohlédli. Pan Blahout, který vlastní budovu muzea, připravil pro naše klienty pohoštění ve formě dortů, za což mu tímto velmi děkujeme. Děkujeme také muzeu za velmi vlídné přijetí.
Po prohlídce muzea na nás čekalo hudební odpoledne v kulturním klubu "Motáč", kde hrála pravá dechovka Horalka z Kraslic. Během poslechu jsme ochutnali "steaky" nebo klobásy, občerstvili se pivem a někteří si také zatančili... Přestože bylo velké parno, akce se vydařila.
Domů jsme se vraceli ve večerních hodinách zmoženi horkem, ale plni dojmů.

<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css