Malování s ilustrátorem Adolfem Dudkem

5. 6. k nám do pečovatelského domu u Hřiště zavítal ilustrátor Adolf Dudek. Cílem návštěvy bylo ukázat všem, kteří v životě běžně nekreslí, že to dokáží také oni. "Neúspěchu není třeba se bát. Kreslíme hlavně pro radost, uvolnění a pocit pohody". Naučili se, že pomocí základních geometrických tvarů - kolečka, čtverce, trojúhelníku a obdélníku se dá nakreslit celý obraz. I když si někteří mysleli že vůbec nepůjdou, protože malovat vůbec neumí, tak nakonec odcházeli s dobrým pocitem a alespoň na chvilku se stali malíři....
Tímto bychom chtěli moc poděkovat paní Blance Peteříkové z Městské knihovny v Žatci za zprostředkování a panu řediteli Petru Antonimu za podporu.

<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css