Mezibořské slunce

V úterý 19. června jsme se na pozvání vydali na úpatí Krušných hor, do Meziboří. Každým rokem zde probíhá soutěžní slavnost Mezibořské slunce s bohatým kulturním programem. Tentokrát bylo 5 disciplín, pro nás nejtěžší bylo podle vůní určit potraviny nebo koření. Za to v předávání míčku badmintonovými pálkami jsme byli nejlepší. Ale přes veškeré úsilí jsme opět skončili na posledním místě :( Naši lítost rozptýlil svým úžasným vystoupením Vláďa Hron.

<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css