Návštěva zimoviště vodního ptactva

Přání jedné naší klientky navštívit nábřeží Ohře se ukázalo zajímavým pro více klientů. Průběžně jsme naše seniory vozili k zimovišti, kde krmili kačeny, procházeli se po okolí a posedávali na lavičkách. Někteří porovnávali vzhled nábřeží s tím, jak si ho pamatují za svého aktivního života. Cestou zpět jsme zavezli zájemce k místu jejich posledního bydliště a také na náměstí v Žatci. Akce měla velký ohlas. Zájem byl tak veliký, že nám jeden den nestačil, dokonce ani dva, takže za hezkého počasí budeme pokračovat.....

<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css