O Žatci

Žatec je město, kde je pivo doma. Více než 700 let je metropolí pěstování a zpracování kvalitního chmele. Tento fenomén, spolu s tradicí výroby sladu a vaření piva, utvářel město a jeho okolní krajinu, utvářel i lidi, kteří zde žijí.

První písemná zpráva o Žatci v kronice Thietmara Merseburského pochází z roku 1004. V roce 1261 získali žatečtí právovárečníci právo vařit pivo.

V roce 1539 bylo zavedeno zvláštní pečetidlo, zaručující originalitu žateckého chmele a v roce 1801 byl uveden do provozu Měšťanský pivovar na Žižkově náměstí.

Dominantou centrálního náměstí Svobody je budova městské radnice. V budově radnice se nachází Turistické informační centrum, kde získáte informace prakticky o čemkoliv ve městě Žatci.

Kapucínský klášter na Pražském předměstí byl založen v době největšího rozmachu kapucínského řádu u nás, ve druhé polovině 17. století. Ke klášteru patří i kostel Korunování Panny Marie.

Jednou z nejvýznamnějších památek Žatce je Chrám Nanebevzetí Panny Marie. Jeho založení spadá do románského období. Další z významných památek města je i židovská synagoga v Dlouhé ulici. Kněžská brána a Libočanská branka jsou další zajímavostí historického města.

Expozice o historickém vývoji města a regionu najdete v Regionálním muzeu K.A. Polánka v Husově ulici. Navštívit můžete rovněž Chmelařské muzeum v ulici Prokopa Velikého a Muzeum Homolupulů ve Dvořákově ulici.

Blízké okolí města Žatce nabízí svým návštěvníkům příležitost k zajímavým výletům. Pro turisty může být zajímavá návštěva státního zámku Krásný Dvůr. Barokní zámek je dílem významného stavitele F.M. Kaňky.

Další informace o Žatci najdete na webových stránkách

Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css