Paliativní péče u nás

Koordinátorka paliativní péče - kontaktní osoba pro Vaše dotazy a připomínky

Katarína Plečindová, DiS.
zdravotní sestra
tel: 725 895 621

Informační letáček k paliativní péči

Pozvánka na zádušní mši v sobotu 21. 10. 2023

Projekt integrace paliativní péče

V celospolečenské debatě se čím dál více otevírají otázky související s naším umíráním a smrtí. Jaké bychom si je představovali a v jakém prostředí. Z výzkumu agentury STEM/MARK vyplývá, že většina z nás by si přála zemřít doma mezi blízkými.

Protože chceme, aby klienti, kdy mnozí z nich považují své současné bydliště v našem zařízení za svůj domov, u nás mohli odcházet dle svých představ, rozhodli jsme se hledat odpovědi na to, za jakých podmínek, a zda by to bylo možné.

Za podpory Nadačního fondu AVAST

Za podpory Nadačního fondu AVAST

jsme se v této snaze spojili s dalšími organizacemi z řad mobilních paliativních týmů, domovů pro seniory,
s vědeckými a vzdělávacími organizacemi a institucemi.

Cesta domů, z. ú. Praha, Domov Sue Ryder , z. ú. Praha, TŘI, o. p. s. – Domácí hospic Hořovice, Domov Pod Kavčí Skálou, p. o. Říčany, Centrum paliativní péče, z. ú. Praha, Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích FHS UK v Praze.

Další informace naleznete na informačním portálu pro nemocné, pečující a pozůstalé www.umirani.cz.

Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css