Slavnostní předávání medaile p. Elznicovi

U příležitosti výročí 50 let od vzniku okresního veřejného požárního útvaru v Žatci, byla jednomu z našich klientů p. Elznicovi slavnostně předána medaile, která mu byla udělena krajským ředitelem této organizace. Zástupci žateckých hasičů připravili k této příležitosti malé posezení s pohoštěním v našem Domově a medaili mu osobně předal ředitel územního odboru Žatec P. Antoš.
Pan Otakar Elznic byl jmenován náčelníkem OIPO pro okres Louny v roce 1960 a profesionální hasiče zde vedl až do roku 1988, kdy odešel do důchodu. V čele této organizace tedy strávil úctyhodných 28 let. Pan Elznic na tato léta rád vzpomíná a proto byl ze setkání s bývalými spolupracovníky velmi dojat.

<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css