Společné zpívání

Každý pátek dopoledne v našem Domově probíhá skupinová aktivita - muzikoterapie "zpívánky". Scházejí se zde klienti, kteří rádi nejen zpívají, ale také vzpomínají na písničky jejich mládí. Pode vedením výchovného pracovníka si postupně mohou zazpívat písničky na přání a zároveň se doprovázet na jednoduché hudební nástroje. Cílem této aktivity je trénink paměti, radost, společné setkávání a sdílení, vnímání hudby, uplatnění vlastních kompetencí - výběr písně. Zájem o tuto aktivitu je veliký, což také dokládají fotografie.

<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css