Tříkrálové vystoupení MŠ speciální

6. ledna je svátkem Tří králů. Každý rok k nám v tento den přichází děti z MŠ speciální, aby nás potěšily svým vystoupením. Vzhledem k epidemiologickým opatřením proběhlo vystoupení tentokrát na našem dvoře. Zimní počasí tak dokreslilo sváteční atmosféru.
Děti zazpívaly tradiční tříkrálovou koledu a další písničky se zimní tématikou. Jejich bezprostřední projev si vysloužil velký potlesk. Na závěr jsme od pana ředitele obdržely krásné obrázky, které pro nás děti vytvořily. Na oplátku jsme je podarovali sladkostmi.
Děkujeme za návštěvu a těšíme se na další spolupráci v tomto roce.

<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css