Vánoční večírek ZR

Dne 14. 12. v odpoledních hodinách proběhl vánoční večírek oddělení ZR. Večírku se osobně účastnil pan ředitel, který všem popřál pěkné svátky a vše nejlepší do nového roku. Klienti strávili příjemné chvíle u svátečně prostřených stolů při poslechu vánočních koled. Tímto bychom chtěli poděkovat panu Naxerovi z Libočan za sponzorský dar - jablečný mošt,
který se během večírku podával ohřátý s kořením a navodil tak sváteční atmosféru. Kromě chlebíčku a zákusku se podávalo i cukroví připravené klienty v naší dílně. Během večírku jsme si také společně zazpívali několik vánočních koled a písní na přání klientů. Všem přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok!

<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css