tisk verze pro tisk

Pečovatelská služba - všeobecné informace

Pečovatelská služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy celoročně, včetně víkendů a svátku od 7:00 do 21:00 hodin v domácnostech klientů s trvalým pobytem v Žatci a jeho spádových obcích a v domech s pečovatelskou službou na adrese Písečná 2820 a U Hřiště 2512,2513.

Byty v domech s pečovatelskou službou jsou majetkem města Žatce.

Služba je poskytována za úhradu, bezplatně jsou poskytovány služby v rozsahu základních činností klientům, kteří předloží osvědčení dle § 75 odst. 2) zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

V domě s pečovatelskou službou působí Klub seniorů, kde senioři mají možnost pravidelného setkávání a kulturně společenského vyžití.

Na objednání dochází kadeřnice a pedikérka.

1x za 14 dní je otevřena knihovna.

Klienti, jejich rodiny a přátelé, ale i veřejnost mohou vyjádřit své připomínky a stížnosti na poskytované služby.

Poskytujeme tyto základní činnosti:

  
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - zahrnuje pomoc při podávání jídla a pití, při oblékání a svlékání, pomoc při prostorové orientaci, při přesunech na lůžko nebo vozík.
  
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - zahrnuje pomoc při koupání, včetně poskytnutí bezbariérové sprchy v domech s PS, péči o vlasy a nehty a při použití WC.
  
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - zahrnuje pomoc při objednávání a donášku jídla, pomoc při přípravě jídla a pití.
  
Pomoc při zajištění chodu domácnosti - zahrnuje běžný úklid a údržbu domácnosti, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, donášku vody a topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržby topných zařízení, dále běžné a velké nákupy a pochůzky, praní a žehlení prádla, popř. jeho drobné opravy.
  
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - - zahrnuje doprovody na nákup, úřad, poštu nebo k lékaři.

Poskytujeme tyto fakultativní činnosti:

  
Použití bezbariérové sprchy mimo domácnost klienta bez pomoci pečovatelky do 30 minut
  
Telefonování ze služebního telefonu do 30 minut
  
Kopírování A4
  
Půjčovné chodítko velké, malé.
  
Půjčovné invalidní vozík, toaletní křeslo.

Podání žádosti a poskytování pečovatelské služby

  
žádost a informace si lze stáhnout z webových stránek www.dpszatec.cz, osobně v kanceláři koordinátorky pečovatelské služby, dále lze informace získat telefonicky, žádost k vyplnění můžeme zaslat poštou nebo e-mailem,
  
vyplněná žádost včetně vyjádření praktického lékaře, v případě omezení svéprávnosti žadatele doložení rozhodnutí soudu,
  
přijetí předchází sociální šetření u žadatele popř. v kanceláři koordinátorky PS, při kterém je projednán návrh smlouvy, sociálnímu šetření může být přítomna osoba určená žadatelem,
  
smlouva je uzavírána v den přijetí do služby písemně, na základě individuálních potřeb, uzavírání smlouvy může být přítomna osoba určená žadatelem, v případě omezení svéprávnosti smlouvu podepisuje soudem určený opatrovník, podpisu smlouvy je vždy přítomen i uživatel služby.

Každý klient má svého klíčového pracovníka - pečovatel/ka, který/á klientovi pomáhá a podporuje ho po celou dobu poskytování služby. Jeho specifickým úkolem je individuálně plánovat průběh služby na základě potřeb a přání klienta.

Můžeme odmítnout poskytnutí služby, jestliže:

  
nemáme dostatečnou kapacitu,
  
neposkytujeme službu, o kterou zájemce žádá,
  
osobě byla v době kratší 6 měsíců od podepsání smlouvy vypovězena smlouva o poskytnutí téže služby z důvodů porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Nezajišťujeme zdravotní péči jako je:

  
podávání léků,
  
převazy,
  
injekční podání inzulínu,
  
odběry.
Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css