tisk verze pro tisk

Domov se zvláštním režimem - všeobecné informace

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka

Od roku 2013 je domov se zvláštním režimem držitelem prestižního certifikátu "VÁŹKA", udělovaného Českou alzheimerovskou společností za poskytování kvalitní péče o osoby s Alzheimerovou chorobou.

www.alzeimer.cz
www.vzpominkovi.cz

Domov se zvláštním režimem se nachází téměř v centru města se snadnou dostupností MHD, obchodní sítě a služeb. Byl vybudován pro potřeby regionu s podporou investiční dotace MPSV v areálu domova pro seniory. Zkolaudován byl na jaře roku 2012 a svoji činnost zahájil 1. června 2012.

Chceme zdůraznit, že jsme sociální službou a ne zdravotním zařízením. Služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy 24 hodin denně ve dvou vzájemně propojených třípodlažních budovách s kapacitou 46 lůžek. Pokoje jsou vybaveny lůžky s nočními stolky, úložnými prostory, jídelním stolem a židlemi. K pokoji náleží sociální zařízení (sprchový kout, WC a umyvadlo). Klienti si mohou pokoj vyzdobit svými drobnými předměty.

Dále je domov vybaven společnou koupelnou, denní místností, kuchyňkou, společenskou místností, rehabilitací, dílnou pro ruční práce. Celý domov je bezbariérový se 2 výtahy, opatřen signalizací a vybaven orientačními prvky.

Rodina, známí a přátelé mohou klienty navštěvovat každý den. Na objednání dochází kadeřnice a pedikérka.

V nově zařízené kapli 1x týdně slouží mši římskokatolický kněz.

2x v týdnu je pro klienty a veřejnost otevřena kantýna.

Klienti, jejich rodiny a přátelé, ale i veřejnost mohou vyjádřit své připomínky a stížnosti na poskytované služby.

V rámci Projektu integrace paliativní péče bychom chtěli našim klientům umožnit důstojné umírání v domácím prostředí v kruhu nejbližších, tedy v našem domově. Pozůstalým pak nabízíme možnost dát "poslední sbohem" svým zemřelým v místnosti pro rozloučení, kde mohou setrvat, nikým nerušeni.

Poskytujeme tyto základní činnosti:

  
ubytování - zahrnuje pobyt, praní, žehlení a drobné opravy prádla, úklid, spotřebu energií,
  
strava - 5x denně s ohledem na individuální dietní režim klienta a v rámci možností poskytovatele,
  
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - mytí těla, péče o ústa, vlasy, nehty, použití WC,
  
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - příprava a podávání stravy, vstávání a uléhání, stání a chůze, orientace místem, časem, osobou, výběr oblečení, oblékání a svlékání, obouvání a zouvání, přemisťování předmětů denní potřeby,
  
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - návštěvy rodiny a blízkých, vycházky, návštěvy kulturních akcí v domově i mimo, vzájemná setkávání,
  
sociálně terapeutické činnosti - fyzioterapie, ergoterapie, zooterapie,
  
aktivizační činnosti - individuálně i skupinově - cvičení kognitivních funkcí, kondiční cvičení, nácvik a procvičování běžných denních činností, zájmová činnost (procvičování paměti, poslech hudby, zpívánky, ruční práce, společenské hry),
  
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - maximální zapojení rodiny, spolupráce s úřady.

Poskytujeme tyto fakultativní činnosti:

  
přeprava klienta,
  
II. večeře,
  
půjčování kompenzačních pomůcek,
  
kopírování A4.

Podání žádosti a přijetí

  
žádost a informace si lze stáhnout z webových stránek www.dpszatec.cz, osobně v kanceláři sociální pracovnice, dále lze informace získat telefonicky, žádost k vyplnění můžeme zaslat poštou nebo e-mailem,
  
vyplněnou žádost včetně vyjádření praktického lékaře doručit do domova po předchozí telefonické domluvě, v případě omezení svéprávnosti žadatele doložit rozhodnutí soudu,
  
přijetí předchází sociální šetření u žadatele, při kterém je projednáván návrh smlouvy, sociálnímu šetření může být přítomna osoba určená žadatelem,
  
smlouva je uzavírána písemně v den přijetí, uzavírání smlouvy může být přítomna osoba určená žadatelem, v případě omezení svéprávnosti smlouvu podepisuje soudem určený opatrovník, podpisu smlouvy je vždy přítomen i uživatel služby,

Každý klient má svého klíčového pracovníka - pečovatel/ka, který/á klientovi pomáhá a podporuje ho po celou dobu poskytování služby. Jeho specifickým úkolem je individuálně plánovat průběh služby na základě potřeb a přání klienta.

Můžeme odmítnout poskytnutí služby, jestliže:

  
neposkytujeme službu,o kterou zájemce žádá,
  
nemáme dostatečnou kapacitu,
  
zdravotní stav vylučuje poskytování služby (vyhl. 505/2006, Sb., v platném znění, § 36) protože:
- osoba má infekční onemocnění,
- zdravotní stav osoby vyžaduje stálou zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení,
  
osobě byla v době kratší 6 měsíců od podepsání smlouvy vypovězena smlouva o poskytnutí téže služby z důvodů porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css