Výlet do Holedeče

Ve čtvrtek 10. května jsme podnikli výlet do vesnice Holedeč nedaleko Žatce. S 12 klienty jsme navštívili firmu Emil Bureš HOPSERVIS s.r.o., která se dlouhodobě zabývá obchodováním s chmelem. Čekalo nás velmi milé přivítání s pohoštěním, prohlídka parku a dalších prostor firmy s výkladem. Touto cestou bychom chtěli poděkovat majitelům a zaměstnancům firmy, kteří se nás ujali a umožnili nám strávit příjemné dopoledne. Cestou zpět jsme navštívili ještě stánek se zmrzlinou, abychom tak završili pěkný výlet.

<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css