Výlet do okolí Žatce

Dne 31. 8. jsme měli možnost jet s několika klienty Domova pro seniory na výlet do okolí Žatce. Chtěli jsme našim seniorům ukázat pro ně známá i neznámá místa v našem kraji. První naše cesta vedla do Libočan, kde jsme si kromě celé vesnice prohlédli zrekonstruovaný kostel a bývalý zámek. Dále jsme pokračovali směrem na Nechranickou přehradu. Zastavili jsme se také v nedaleké vesnici Soběsuky, odkud pocházela jedna účastnice zájezdu. Další naše trasa vedla po hrázi přehrady, která některé z našich klientů překvapila svou délkou, jiní si zase zavzpomínali na její stavbu nebo na chytání ryb a plavání. Po přejetí hráze jsme měli možnost obdivovat obrovské stavby uhelné elektrárny. Po cestě na Kadaň, která byla konečným cílem naší cesty, jsme se kochali krásnou zelení, poli a okolní přírodou. V Kadani jsme vystoupili přímo na náměstí, kde jsme si prohlédli zdejší zajímavosti a památky, jako je kašna, morový sloup, kostel, nádhernou bílou radnici a nedaleký hrad. Na závěr jsem prošli nejužší uličkou v Čechách, tkz. Katovou, prošli se podél hradeb, okolo Husitské bašty a také si odpočinuli a poseděli v cukrárně na náměstí. Všichni si odnášeli spoustu dojmů, vzpomínek i nových zážitků. Na závěr bychom chtěli poděkovat firmě Danko, která nám poskytla minibus a řidiče, jenž nás ochotně vozil a provázel celou naší cestou.

<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css