Výlet za dechovkou

V sobotu 6. srpna pořádal klub MOTÁČ v Bezděkově akci nazvanou CHMELOVÉ LÉTO. Pro posluchače dobré dechovky vystoupila od 14 hodin dechová hudba HORALKA Kraslice, na kterou jsme se vypravili i my z několika klienty. Kromě hudby připravili pořadatelé také občerstvení, např. klobásky či párky na grilu, guláš, výborné točené pivo, chlazenou malinovku a další. Nechyběly ani soutěže související s krajem chmele - vědomostní kvíz, česání chmele či tanec s korbelem na hlavě, kterého se zúčastnil jeden z našich a dokonce vyhrál!!! Strávili jsme zde opravdu příjemné odpoledne při skvělé muzice.

<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css