Vystoupení Cirk La Putyka

29. dubna nás navštívili hudebníci Cirku la Putyka v projektu Kulturu nezastavíš. Tři mladí umělci vystoupili u nás na dvoře tak, aby naši klienti mohli v bezpečném odstupu sledovat jejich krátké, ale milé představení. Krátké především kvůli počasí, které nám nebylo nakloněno. Chlad jsme vyřešili teplým oděvem a dekami, ale déšť jsme nepřemohli. Přesto byli senioři nadšeni a sami ocenili uměleckou úroveň vystupujících. A tak nám mladí lidé předali nejen hezký hudební zážitek, ale svým chováním a přístupem i lidský zájem a podporu. Patří jim tímto velký dík.

<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css