Vystoupení dětí ze ZUŠ

Dne 21.4. k nám zavítaly děti ze ZUŠ - žáci hudebního oboru, kteří vystoupili s hrou na kytaru a příčnou flétnu a žáci literárně dramatického oboru, jenž nám zahráli milou pohádku ze zpěvy. Naši klienti tak měli možnost shlédnout pestrou přehlídku dovedností, které se děti během výuky v ZUŠ naučily. V příštím školním roce se těšíme opět na viděnou.

<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css