Vystoupení DUA RUGGIERI

Ve čtvrtek 28. dubna jsme po roce u nás opět přivítali DUO RUGGIERI. Giancarlo Ruggieri, italský tenorista, si pro nás připravil pásmo operních a operetních árií, např. z operety Hraběnka Marica, a známých italských písní, např. Santa Lucia nebo O sole mio. Koncert byl doplněn o taneční vystoupení jeho ženy Soni, která zatančila na hudbu ze známých operet a valčíků.
Vystoupení slavilo veliký úspěch, což dokazuje také sál zaplněný do posledního místa. Děkujeme za krásný kulturní zážitek a těšíme se zase příště na shledanou...

<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css