Vystoupení ke Dni matek

Druhou květnovou neděli slavíme Den matek, který letos připadl na 8. května. Také u nás v domově si tento den připomínáme a tak jsme u nás rádi přivítali děti ze Základní umělecké školy v Žatci. Děti si pro naše seniory připravily malý koncert pod vedením paní učitelky Jaroslavy Jiráskové, která vyučuje hru na elektronické klávesové nástroje. Zahrály nám na klávesy, dechové nástroje či kytaru, zarecitovaly i zazpívaly.

<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css