Zahradní slavnost MŠ Speciální

Stejně jako vloni jsme byli pozváni na zahradní slavnost Speciální MŠ, s kterou spolupracujeme. Naši klienti o tuto akci projevili nebývalý zájem. Mezi ně patřily bývalé učitelky mateřské školky a babičky, které mají ve zdejší školce svá pravnoučata. Všechny třídy měly připraveny krásné vystoupení, které nás dojalo. Děkujeme za pozvání a těšíme na další spolupráci.

<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css