Žatecký den seniorů

Ve středu 4.10. proběhl ve zrekonstruovaných Starých papírnách v Žatci DEN ŽATECKÝCH SENIORŮ, který pořádalo Město Žatec. Této akce se zúčastnili i naši senioři, aby se představili při volnočasové aktivitě, kterou v našem Domově vede paní Benešová ze sdružení Sedmikráska. Klienti, kteří mají zájem se 1x za 14 dní setkávají při muzikoterapii, kde hrají na drumbeny a jiné nástroje, zpívají, procvičují paměť a mnoho dalšího. Vše, co během této aktivity dělají, tak měli možnost ukázat veřejnosti. Během akce si mohli nechat změřit krevní tlak a tělesný tuk, čehož také využili.

<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
<— listujte šipkami na klávesnici —>
Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css