Společenské a kulturní akce

Proběhlo v roce 2020

Úterý  04.02.

S našimi klienty chodíme často na vycházky do okolí domova, na náměstí, či míst, které si přejí navštívit. Senioři mají rádi také posezení v cukrárně či kavárně. A tak jsme se se dvěma klientkami vypravili na náměstí, kde je nová kavárna "S duší". Tuto kavárnu provozuje naše spřátelená organizace Kamarád - LORM a na obsluze se zde podílejí jejich klienti. Mnoho z nich také známe, neboť se setkáváme při různých příležitostech, např. na našem plese seniorů. Atmosféra byla příjemná, káva výborná a přivítání velmi vřelé. Určitě sem brzy znovu zavítáme.

Návštěva kavárny ,,S duší"
Pondělí  03.02.

3.2. byli únoroví oslavenci našeho domova pozváni ke slavnostnímu posezení s panem ředitelem. Setkání se jako vždy konalo v příjemném prostředí reminiscenční místnosti, kde bylo pro klienty připraveno pohoštění. Podávala se káva, čaj a domácí zákusek. Senioři si popovídali a zároveň zavzpomínali na místa svého narození i pozdější bydliště. Nechyběl ani tradiční přípitek a květina s rukou pana ředitele.

Únorové narozeniny
Pondělí  20.01.

V pondělí 20. ledna u nás po roce opět vystoupil pan Vladimír Pecháček, bývalý člen orchestru Ondřeje Havelky. Tentokrát v doprovodu dlouholetého člena skupiny Šlapeto Michala Žáry. Společně nám zahráli a zazpívali písně šlapeťácké, lidové a známé hity Karla Hašlera. Od začátku mělo jejich vystoupení velký náboj a tak rozproudilo naše seniory, kteří si s nimi s chutí zazpívali. Výkon hudebníků ocenil svým tancem i náš papoušek Honza, který se díky spraveným kolečkám u své klece může zúčastňovat společných aktivit.
Klienti by si velmi přáli se s touto dvojkou opět brzy setkat, věříme, že to tentokrát bude dříve než za rok.

Hudební vystoupení
Čtvrtek  09.01.

Ve čtvrtek 9. ledna se u nás v domově poprvé konal Malý kytarový koncert. Účinkujícím byl pravnuk jedené naší klientky, který chtěl původně zahrát své prababičce, ale nakonec jeho maminku napadlo, že by mohl potěšit více seniorů a uspořádat pro ně malý koncert. Dohodli jsme se a tak Matouš Hossinger, který studuje hru na kytaru již 5 let, zahrál našim klientům co se naučil během posledního roku. Například skladbu pro Elišku od Ludwiga van Beethovena nebo skladby od Štěpána Raka. Paní Hossinger Plavcová poté přidala četbu příběhů pro potěchu duše od Bruna Ferrera, salesiánského kněze. Celý koncert měl veliký úspěch, klienti obdivovali dovednosti žáka základní školy a potěšili se krásnými příběhy ze života. Oběma velmi děkujeme a Matoušovi přejeme hodně zdaru v soutěžích a dalším studiu.

Malý kytarový koncert
Úterý  07.01.

V prosinci u nás vystupovaly děti z MŠ U jezu a jejich paní učitelka ukazovala dětem našeho papouška Honzíka a tak jsme se daly do řeči..... Honzík rád s námi trávil čas na aktivitách jako je zpívání a právě i dětská vystoupení, ale teď ho nemůžeme na tyto akce brát, protože kolečka na jeho kleci jsou vylomena. Sama paní Štefková navrhla, že její manžel nám rád vypomůže a klec opraví. A tak pán přišel klec změřit a mezi svátky přinesl již hotový rám s novými velkými koly. Náklady za materiál si manželé Štefkovi nechtěli nechat uhradit, mají dobrý pocit z toho, že Honzík nebude omezovaný a bude moci i nadále trávit čas mezi lidmi, kteří jeho přítomnost vítají. Konec konců je to hejnový pták. Děkujme za nezištnou pomoc a velké srdce.

Hurá! Můžu mezi lidi
Pondělí  06.01.

V pondělí 6. ledna se u nás konala první oslava narozenin v tomto roce. Klienti narození v měsíci lednu byli pozváni, aby společně oslavili své narozeniny v naší reminiscenční místnosti. Na oslavence čekala slavnostně prostřená tabule, výborný domácí zákusek a káva. Během posezení si všichni zavzpomínali na minulý rok, pohovořili o oslavách silvestra a přáních do nového roku. Nechyběl ani tradiční přípitek na zdraví všech oslavenců a květina předaná panem ředitelem.

Lednová oslava narozenin
Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css