Společenské a kulturní akce

Proběhlo v roce 2021

Pondělí  24.05.

V pondělí 24. května proběhla další oslava narozenin. Pro květnové oslavence bylo připraveno slavnostní posezení v naší reminiscenční místnosti, nechyběl domácí zákusek, káva a tradiční přípitek. Tentokrát si naši senioři společně zavzpomínali na své profese - mezi oslavenci jsme měli například právníka, zemědělce či zootechnika...
Na závěr všem osobně popřál a květinu předla pan ředitel.

Květnová oslava narozenin
Úterý  18.05.

Studenti žateckého gymnazia pod vedením paní učitelky Kamily Kuffové napsali Dopisy pro radost pro klienty žateckého Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem. V dopisech popisovali radosti ale i obyčejné momenty a strasti života a studia v koronavirové době. Klienti si dopisy s velkým zájmem přečetli a někteří plánují odepsat.
Rádi bychom poděkovali studentům a paní učitelce za tento nápad, protože moc potěšil a třeba už jen tím, že dostat dnes dopis, v obálce, psaný rukou začíná být vlastně velká vzácnost!

Dopisy od dětí
Pátek  14.05.

Jakmile se uvolnila vládní opatření, okamžitě jsme na to zareagovali a začali se společnými aktivitami. Naši klienti mají každý všední den výběr z několika aktivit. Pravidelně probíhá skupinové cvičení paměti, hra Boccia nebo kuželky, společné zpívání, samozřejmě dílna, kde si každý může vybrat z množství činností a aktivit nebo jen tak posedět s námi u kávy či čaje. Pokud nám přeje počasí chodíme na vycházky do Klášterní zahrady a okolí nebo pobýváme na dvoře. Seniory, kteří se skupinových aktivit neúčastní, navštěvujeme na pokojích, kde se jim individuálně věnujeme. Dle zájmu vedeme s klienty rozhovory, vzpomínáme, předčítáme z knihy, pouštíme hudbu, cvičíme paměť, apod. Každý z klientů si může o vycházku či jinou aktivitu požádat a my mu velmi rádi vyhovíme.

Volnočasové aktivity
Pondělí  12.04.

Po delší době, kdy se pomalu začínají obnovovat volnočasové aktivity a kulturní akce u nás v domově, jsme pořádali společnou oslavu narozenin. O posezení s panem ředitelem u kávy a zákusku byl veliký zájem, a tak nechyběl ani jeden dubnový oslavenec!
V příjemném prostředí naší reminiscenční místnosti si všichni společně zavzpomínali nejen na místa jejich narození (a ta jsou vždy velmi různorodá), ale i životní cesty, které je zavedly do našeho města. Nechyběl ani tradiční přípitek a květina z rukou pana ředitele.

Dubnová oslava narozenin
Středa  06.01.

Po dlouhé odmlce, kdy se nemohly konat žádné kulturní akce nás 6.1. přišli potěšit děti za Speciální mateřské školky s vystoupením na Tři krále. Za hudebního doprovodu nám zazpívali několik koled. Všichni, včetně učitelek, měli krásné královské koruny a jejich pan ředitel dokonce královský oblek. Produkce dětí se velmi líbila a leckteré dojmula k slzám. Mockrát děkujeme.

Tři králové
Podporují násPaliativní péčeHistorie
facebook

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec, tel.: 415 710 295, e-mail:

DPS Žatec © 2014 / Created by Lagarto a Cogito  / xhtml | css